Вітаємо Вас!
Ми - дошкільний навчальний заклад №24 "Калинка"!
Чому саме Сад здійснення бажань? Тому, що в нашому садочку загадуються найсміливіші бажання і всі вони збуваються.
Хочете знати більше - заходьте до нас частіше.
Будемо раді бачити Вас на сторінках нашого сайту!

Сподіваємося кожен знайде в ньому щось цікаве для себе.05.11.14

Права та обов'язки членів профспілки працівників освіти і науки

Член Профспілки має право:
- обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів;
 - брати участь у профспілкових зборах, бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його прав та    інтересів;
 - вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито      висловлюватися та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
 - одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
 - звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;


- користуватися матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки;
- отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;
- відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе та членів сім’ї. 

Член Профспілки зобов’язаний:
- визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;
- своєчасно сплачувати профспілкові внески;
- брати участь у роботі профспілкової організації;
- виконувати рішення профспілкових органів;
- не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки; 
- виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними Профспілкою;
- з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дії, котрі принижують честь і гідність громадянина;
- виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці.