Вітаємо Вас!
Ми - дошкільний навчальний заклад №24 "Калинка"!
Чому саме Сад здійснення бажань? Тому, що в нашому садочку загадуються найсміливіші бажання і всі вони збуваються.
Хочете знати більше - заходьте до нас частіше.
Будемо раді бачити Вас на сторінках нашого сайту!

Сподіваємося кожен знайде в ньому щось цікаве для себе.16.02.16

Софія Русова. Література.

До 160-річчя від дня народження Софії Русової пропонуємо Вам ознайомитися з наступною літературою:

Твори С.Ф. Русової
1. Вибрані педагогічні твори/Софія Федорівна Русова. Упорядник передмови О.В. Проскура. - К.: Освіта, 1996 - 303 с.
2. Теорія і практика дошкільного виховання/ Ред. Н. Бічуя. - Львів, Краків; Париж: Просвіта, 1993 - 125 с. - /Попул. Енцикл. "Просвіти"; ч. - 4.

Література  про життя і діяльність С.Ф. Русової
1. Берегиня української національної школи. До 140-річчя від дня народження С.Ф. Русової. 1856-1940 // Календар знаменних і пам'ятних дат на 1 кв. 1996 р. - с. 82.
2. Берегиня української національної школи: Урочистості до 135-річчя від дня народження // Рідна школа. - 1991. - № 2. - с. 86 - 87.
3. Богуш А. Біологічне та соціальне у поглядах С. Русової на виховання. // Дошкільне виховання. - 1996. - № 9. - с. 8 - 9.
4. Гонюкова Л.В. Спогади Софії Русової //Український історичний журнал. - 1999. - № 5. - с. 133 - 148.

5. Губко О. Т. Формування національної свідомості юнацтва у світлі ідей Софії Русової // Рідна школа. - 1992. - № 1. - с. 13 - 15.
6. Гураш Л. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової // Дошкільне виховання. - 1998. - № 4. - с. 22 - 23. - Бібліогр.: 7 назв.
7. Гураш. Л. Софія Русова - "апостол Правди і Науки" // Дошкільне виховання. - 2001. - № 2. - с. 10 - 11.
8. Дацюк Г. Софія, бо мудра // Початкова школа. - 1992. - № 1. - с. 59, 61.
9. Дворецька В. Присв'ячується Софії Русовій // Дошкільне виховання. - 2001. - № 2. - с. 11.
10. Джус, Оксана Володимирівна. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції / Прикарпадський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франковськ, 2002. - 260 c.
11. Дичек Н.П. С.Ф. Руосва і зарубіжна педагогіка // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 3. С. 169 - 177.
12. Зайченко І. Листи Олександра та Софії Русових до Михайла та Віри Коцюбинських // Київська старовина. - 1999. - № 5. - с. 70 - 81.
13. Ільєнко І. / Про життя, педагогічну, видавницьку діяльність С. Русової та її спілкування з М. Рильським // Ільєнко І. Жага: Труди і дні Максима Рильського. - К., 1995. - с. 6 - 65.
14. Калениченко Н.П., Кониленко Н.Б. Софія Русова // Рідна школа. - 1991. - № 12. - с. 68, 71.
15. Качкан В.А. Просвітницький вогонь Софії Русової // Качкан В.А. Українське народознавство в іменах. У 2 ч. ч. 1.: Навч. посіб. (За ред. А.В. Москаленко; Передм. А.Г. Погрібного. - К., 1994. - с. 151 - 159.
16. Ківшар Т. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової // Київська старовина. - 1994. - № 1. - с. 105.
17. Ківшар Т. Просвітяневська спадщина Софії Русової // Праці центру пам'ятознавства. - К., 1993. - Вип. 2. - с. 173 - 187.
18. Коваленко, Євгенія Іванівна, Пінчук Ірина Миколаївна. Освітня діяльність і педагогічні погляди Софії Русової. - Ніжин, 1998. - 213 с.
19. Коваленко Є. Софія Русова педагог- просвітитель, державний діяч, вчений // Рідна школа. - 2000. - № 8. - с. 35 - 38. - Бібліогр.: 5 назв.
20. Козуля О. Велика просвітителька // Козуля О. Жінки в історії України. - К., 1993. - с. 99 - 103.
21. Кучинський М. Педагог і вчений ( Софія Русова) // Історичний календар. - 2001 . - К., 2001. - с. 115 - 118.
22. Лахтадир О. Вчимося мудрості у Софії. (С. Русова) // Дошкільне виховання. - 1996. - № 3. - с. 13 - 14.
23. Мазур Г. Педагогічну спадщину С.Ф. Русової - в масову практику роботи національної школи // Початкова школа. - 2001. - № 5. - с. 51 - 53.
24. Мамновська Н.В. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині Софії Русової // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - с. 129 - 135.
25. Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 140-річчю з дня народження С.Ф. Русової/ АПН України, інститут педагогіки/ Є.І. Коваленко (ред). - Чернігів, 1996. Кн. 1: С. Русова - видатний педагог, державний, громадський діяч України. - 1996. - 59 с. Кн. 2. Проблеми національного виховання у спадщині С. Русової. - 1996. - 70 с. Кн. 3: Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчий спадщині Софії Русової - 1996. - 125 с.
26. Мельничук М. Світ правдивий і чистий. Духовність дитини очима Софії Русової // Дошкільне виховання. - 1997. № 6. - с. 14 - 15.
27. Палієнко М. Софія Русова // Історія України в особах, 19-20 ст. / Авт. Колектив: І. Войцеховська (керівник та ін. - К, 1995. - с. 355 - 358.
28. Проскура О. Софія Русова // Освіти України. - 1997. - № 33.
29. Проскура О. Педагог і діяч // Дошкільне виховання. - 1996. - № 3. - с. 12 - 13.
30. Проскура О.В. Софія Русова - вчений, педагог, громадський діяч // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 1. - с. 171 - 180.
31. Проскура С. Софія Русова // Дивослово. - 1995. - № 9. - с. 53 - 58.
32. Проскура О.В. Софія Русова - талановита дочка України // Початкова школа. - 1993. - № 3. - с. 44 - 46.
33. Проскура О.С. С.Ф. Русова й концепція українського дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1991. - № 7. - с. № 10. - с. 16 - 18.
34. Рацул А. Віднайдене ім'я повертаеться до народу ( С. Русова) // Освітянське слово. - 1996. № 4.
35. Сергеєва В.Ф. Софія Русова про фізичний розвиток дітей дошкільного віку // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 2. - с. 146 - 151.
36. Соловей М. Шкільна географія і краєзнавство у педагогічній спадщині Софії Русової // Географія та основи економіки в школі. - 2000. - № 1. - с. 33-34.
37. Сухомлинська О. Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки // Початкова школа. - 1996. - № 9. - с. 54.
38. Чередниченко Д. Софія Русова і сучасна школа // Українська мова і література в школі. - 1992. - № 1. - с. 38 - 42.

39. Ярема О. Повертається забута спадщина // Дошкільне виховання. - 1991. - № 6. - с. 21